PRACE ZIEMNE

PRACE ZIEMNE

Firma ARCHGEO wykonał‚a prace ziemne na terenach zabytkowych dla kilkunastu™ podmiotów zamawiają…cych m. in.:organów samorzą…du terytorialnego (Gmina i Miasto Brzeg, Gmina Oł‚awa,Gmina Kędzierzyn Koźle i inne), firm i spół‚ek Skarbu Państwa (GDDKiA o. Lublin, GDDKiA o. Katowice, GDDKiA o. Wrocł‚aw, GDDKiA o. Rzeszów, Dolnoślą…ska Służba Dróg i Kolei o. Wrocł‚aw  i inne),wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (WUOZ w Zielonej Górze, WUOZ w Opolu i inne), firm i spółek prywatnych (PPHU WIKA Wrocł‚aw, BROWAR NAMYSŁÓW SP. Z O.O. i inne) .