ARCHEOLOGIA

Proponujemy wykonanie kompleksowych prac archeologicznych podczas inwestycji budowlanych na terenach objętych ochroną konserwatorską. Wykonujemy badania rozpoznawcze (wykonanie kwerendy archiwalnej, badań nieinwazyjnych - ... czytaj więcej

ARCHITEKTURA

Proponujemy wykonanie prac związanych z projektowaniem architektonicznym na terenach zabytkowych, wykonywaniem badań i ekspertyz obiektów zabytkowych, tworzeniem opinii i programów konserwatorskich oraz nadzorem autorskim ... czytaj więcej

GEOLOGIA

Proponujemy wykonanie prac geologicznych oraz opinii geotechnicznych. czytaj więcej

PRACE ZIEMNE

Proponujemy wykonanie specjalistycznych prac ziemnych na terenach objętych opieką konserwatorską (tereny stanowisk archeologicznych oraz historyczne centra miast). Współpracujemy z renomowanymi wykonawcami prac ziemnych i zabezpieczenia ... czytaj więcej